Home » ಸಾಮಾನ್ಯಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು ಭಾಗ – 10

ಸಾಮಾನ್ಯಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು ಭಾಗ – 10

by manager manager

ಕಳೆದ 200 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಕಾಣದ ಮರುಭೂಮಿ ಯಾವುದು?

– ಅಟಕಾಮ ಮರುಭೂಮಿ

ಭೂಮಿಯ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುವರು?

– ಜಿಯಾಡ್

ಭೂಪ್ರಧಾನ ಗೋಳ ಯಾವುದು?

– ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳ

ಜಲಪ್ರಧಾನ ಗೋಳ ಯಾವುದು?

– ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧಗೋಳ

ಶಿಲಪಾಕಕ್ಕೆ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುವರು?

– ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ

ಭೂಮಿಯ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯಕ್ಕೆ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುವರು?

– ನಿಫೆ

ಜಪಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಜ್ವಾಲಮುಖಿ ಯಾವುದು?

– ಮೌಂಟ್ ಪ್ಯೂಜಿ

ನಾಥುಲಾ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ?

– ಸಿಕ್ಕಿಂ

ಸಾತ್ಪುರ ಮತ್ತು ವಿಂಧ್ಯಾ ಪರ್ವತಗಳ ನಡುವೆ ಹರಿಯುವ ನದಿ ಯಾವುದು?

– ನರ್ಮದಾ

ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಅದ್ಭುತ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಮಹಾ ಕಂದರ ಯಾವುದು?

– ಕೊಲರಾಡೊ ಕಂದರ

ಸೂಚಿಪರ್ಣ ಅರಣ್ಯದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುವರು?

– ಟೈಗಾ

ಕಾರ್ನ್ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಡೆದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಯಾವುದು?

– ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ

ಅನಕೊಂಡ ಹಾವು ಕಂಡು ಬರುವ ಅರಣ್ಯ ಯಾವುದು?

– ಅಮೆಜಾನ್ ಕಾಡು

ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕದ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು?

– ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ

ಜಗತ್ತಿನ ಉಕ್ಕಿನ ನಗರ ಯಾವದು?

– ಪಿಟ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್

ಪ್ರೈರಿಸ್ ಗಳ ನಾಡು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಖಂಡ ಯಾವುದು?

– ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ

ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು?

– ಬ್ರೇಜಿಲ್

ಏಂಜಲ್ ಜಲಪಾತ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ನದಿ ಯಾವುದು?

– ಓರಿನಕೋ ನದಿ

ಟಿಟಿಕಾಕ ಸರೋವರ ಇರುವ ದೇಶ ಯಾವದು?

– ಬೊಲೊವಿಯಾ

You may also like