Home » ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು: ಮಾರ್ಚ್ 5

ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು: ಮಾರ್ಚ್ 5

by manager manager

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವವರು ದಿನನಿತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತೀರಿ. ಇಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದರೆ ಭಾಗಶಃ ಶೇ.90 ರಷ್ಟು ಸರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡದೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ? ಎಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಸರಿ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? ನಿಮಗೆ ನೀವೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ..

ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಅಡ್ವೈಜರ್ ದಿನನಿತ್ಯ 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡದೆ ಮೊದಲು ಕೇವಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ನಂತರ ಪುಟದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನೀವೆ ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ..

1 ಇಂಡೋ-ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ‘Sampriti-2019’ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ?

2 ಯಾವ ದೇಶವು ಜರುಸಲೇಂ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಯಭಾರಿ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿತ್ತು?

3 ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ಡಾನ್ ಕೊಲೌವ್-ನಿಕೋಲ್ ಪೆಟ್ರೊವ್’ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 65kg ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಯಾರು?

4 ‘Designing Destiny: The Heartfulness Way’ ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕರು ಯಾರು?

5 ಕಲಾಸ್ನಿಕೊವ್ ರೈಫಲ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

6 ಸೆನೆಗಲ್‌ನ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡವರು ಯಾರು?

7 ‘ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿರ್ಮಾಣ’ ವರ್ಷವಾಗಿ ಯಾವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ?

8 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡವರು ಯಾರು?

9 ಐಸಿಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯಾರು?

10 ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಬರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ‘2018 SKOCH’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

1 ತಾಂಗೈಲ್

2 ಅಮೆರಿಕ

3 ಬಜರಂಗ್ ಪುನಿಯಾ

4 ಕಮಲೇಶ್ ಪಟೇಲ್

5 ರಷ್ಯಾ

6 ಮ್ಯಾಕಿ ಸಾಲ್

7 2019-2020

8 ಭಗವಾನ್ ಲಾಲ್ ಸಾಹ್ನಿ

9 ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ

10 ಒಡಿಶಾ

Kannadaadvisor publishes relevant fact based on Current Affairs almost daily basis. This information helps you to keep a watch on current happenings and may be useful for General Awarness part of KAS, IAS, IBPS Banking, ssc-cgl, bank clerical and other similar examination. Here are the today current affairs quizzes.

You may also like