Home » ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು: ಮಾರ್ಚ್ 19

ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು: ಮಾರ್ಚ್ 19

by manager manager

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವವರು ದಿನನಿತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತೀರಿ. ಇಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದರೆ ಭಾಗಶಃ ಶೇ.90 ರಷ್ಟು ಸರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡದೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ? ಎಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಸರಿ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? ನಿಮಗೆ ನೀವೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ..

ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಅಡ್ವೈಜರ್ ದಿನನಿತ್ಯ 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡದೆ ಮೊದಲು ಕೇವಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ನಂತರ ಪುಟದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನೀವೆ ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ..

1. ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಯಾರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ?

2 .ಇಸ್ರೊದ ಯಾವ ಮಾಜಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ 2019 ಪದ್ಮ ಭೂಷಣ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ?

3. ಸೋಯಜ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದು ಯಾವ ದೇಶದ್ದು?

4. ಒಮ್ಮೆ ಬಳಕೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಸಾರಜನಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಯಾವ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ?

5. 1951 ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಾಯಿದೆಯ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ನೋಂದಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ?

6. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ನಟ ಚಿನ್ಮೊಯ್ ರಾಜ್ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು?

7. RBI ನ D-SIBs ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಸ್ಥಾನಪಡೆದಿವೆ?

8. ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ?

9. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ಮತದಾರರ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ?

10. 2019 ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಮನೋಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಯಾರು?

ಈ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ

1 ಪಿ ಸಿ ಘೋಸ್

2 ನಂಬಿ ನಾರಾಯಣನ್

3 ರಷ್ಯಾ

4 UNEA(ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ಶಾಸನ ಸಭೆ)

5 ಸೆಕ್ಷನ್ 29ಎ

6 ಬೆಂಗಾಲಿ

7 SBI, ICICI Bank, HDFC

8 ನವದೆಹಲಿ

9 ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ

10 ಅಶಿಸ್ ನಂಡೆ

Kannadaadvisor publishes relevant fact based on Current Affairs almost daily basis. This information helps you to keep a watch on current happenings and may be useful for General Awarness part of KAS, IAS, IBPS Banking, ssc-cgl, bank clerical and other similar examination. Here are the today current affairs quizzes.

You may also like