Home » ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು: ಮಾರ್ಚ್ 23

ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು: ಮಾರ್ಚ್ 23

by manager manager

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವವರು ದಿನನಿತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತೀರಿ. ಇಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದರೆ ಭಾಗಶಃ ಶೇ.90 ರಷ್ಟು ಸರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡದೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ? ಎಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಸರಿ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? ನಿಮಗೆ ನೀವೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ..

ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಅಡ್ವೈಜರ್ ದಿನನಿತ್ಯ 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡದೆ ಮೊದಲು ಕೇವಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ನಂತರ ಪುಟದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನೀವೆ ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ..

1. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಟ್ರ್ಯಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ಚುನಾವಣಾ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡವರು ಯಾರು?

2. ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ 2019 ಅಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರು ಯಾರು?

3. ಪೇಟೆಂಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ WIPOದ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೋಪರೇಷನ್ ಟ್ರೀಟಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ 2018ರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು?

4. 2019 ರ ವಿಶ್ವ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ದಿನದ(WSD) ಥೀಮ್ ಏನು?

5. ಚೀನಾದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಬೆಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲು ಯಾವ ದೇಶ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ?

6. ವಿಶ್ವ ಸಂತೋಷ ದಿನ(International Day of Happiness-2019)ದ ಥೀಮ್ ಏನು?

7. ‘ಮಿತ್ರ ಶಕ್ತಿ- 6’ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯಾವ ದೇಶದ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ?

8. Nursultan Nazarbayev ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇವರು ಯಾವ ದೇಶದವರು?

9. ‘ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸ್ಟೀಲ್ ಗಾರ್ಮೆಜ್ ಬಿನ್ಸ್’ ಅನದನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು?

10. 2019 ಟೆಂಪಲ್ಟನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಯಾರು?

ಈ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ

1. ಗೌರಿ ಸಾವಂತ

2. ಕರೆನ್ ಉಶ್ಲೆಂಬೆಕ್

3. ಅಮೆರಿಕ

4. ಐ ಲವ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋಸ್

5. ಇಟಲಿ

6. ಹ್ಯಾಪಿಯರ್ ಟುಗೆದರ್

7. ಶ್ರೀಲಂಕ

8. ಕಜಕಸ್ತಾನ್

9. SAIL

10. ಮಾರ್ಷೆಲೊ ಗ್ಲೇಷರ್

Kannadaadvisor publishes relevant fact based on Current Affairs almost daily basis. This information helps you to keep a watch on current happenings and may be useful for General Awarness part of KAS, IAS, IBPS Banking, ssc-cgl, bank clerical and other similar examination. Here are the today current affairs quizzes.

You may also like