Home » ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯರ ಪಟ್ಟಿ: ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ? ಯಾವಾಗ? ಇಲ್ಲಿದೆ..

ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯರ ಪಟ್ಟಿ: ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ? ಯಾವಾಗ? ಇಲ್ಲಿದೆ..

by manager manager

1. ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ – ಸಾಹಿತ್ಯ – 1913

2. ಸರ್, ಸಿ.ವಿ ರಾಮನ್ – ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ – 1930

3. ಹರಗೋವಿಂದ್ ಖೋರಾನ್ – ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ – 1968

4. ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ – ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ – 1979

5. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ – ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ – 1983

6. ಅಮರ್ತ್ಯಸೇನ್ – ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ – 1998

7. ಡಾ. ರಾಜೇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಪಚೌರಿ – ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ – 2007

8. ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ – ರಾಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ – 2009

9. ಕೈಲಾಸ್ ಸತ್ಯಾರ್ಥಿ – ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ – 2014

In this Article Kannadaadvisor giving List of Indians awarded the Nobel Prize. This information usefull for Compititive exams Contestors.

You may also like