Home » ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು – 2018

ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು – 2018

by manager manager

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ(BMTC) 10/06/2018 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರಕಾರವೇ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಬಿಎಂಟಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು

BMTC recently conducted Common Ability test for BMTC Recruitment 2018. In this article you can get key answer of Technical Assistant common ability test.

You may also like