Home » ಕನ್ನಡದ ಸೊಂಪಾದ ಇಂಪಾದ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

ಕನ್ನಡದ ಸೊಂಪಾದ ಇಂಪಾದ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

by manager manager

ಗಾನಾ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಅಥವಾ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು – ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಸಾವನ್‌ ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಅಥವಾ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು – ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳಿಗಾಗಿ – ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ತವರೂರ ಮನೆನೋಡ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಾಗಿ – ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಗಂಡ ಸತ್ತಮ್ಯಾಲ ತವರೂರಿಗೆ ಎಂದು ಹೋಗಬಾರದು ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಾಗಿ – ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಮಾಯದಂತ ಮಳೆ ಬಂತಣ್ಣ ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಾಗಿ – ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಗೆಳೆಯ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಜಾನಪದ ಗೀತೆ ಕೇಳಲು – ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಮುಂಜಾನೆದ್ದು ಕುಂಬಾರಣ್ಣ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು – ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಮಾತನಾಡ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಮಾತಾಡ್ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಭಾಗ್ಯದ ಬಳೆಗಾರ, ನವ್ವಾಲೆ ಬಂತಪ್ಪ, ಮತ್ತು ಇತರೆ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳಿಗಾಗಿ – ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ರಘು ಕೊಡೆಗಾಲ ರ ಜಾನಪದ ಗೀತೆ ಕೇಳಲು – ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಜಾನಪದ ಗೀತೆ ಕೇಳಲು – ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಜೀ ಕನ್ನಡ ಹನುಮಂತ ಹಾಡಿರುವ ಜಾನಪದ ಹಾಡು ಕೇಳಲು – ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

You may also like